Lovegra Zobrazit větší

Lovegra

Nový produkt

Přípravek Lovegra je lék ze skupiny , která se jmenuje “ inhibitory fosfodiesterázy typu 5 “ .

POČET BALENÍ POČET TABLET CENA
1 4 460 Kč
2 8 760 Kč
3 12 1050 Kč
4 16 1160 Kč
5 20 1400 Kč
10 40 2700 Kč

Více informací

460,00 Kč s DPH

  • 1 balení 4 tablety 100mg
  • 2 balení 8 tablet 100mg
  • 3 balení 12 tablet 100mg
  • 4 balení 16 tablet 100mg
  • 5 balení 20 tablet 100mg
  • 10 balení 40 tablet 100mg

Přidat na seznam přání

Více informací

CO JE LOVEGRA AK ČEMU SE POUŽÍVÁ?

Přípravek Lovegra je lék ze skupiny , která se jmenuje “ inhibitory fosfodiesterázy typu 5 “ . Účinek Lovegra se projevuje uvolněním hladkých svalových vláken kontrolujících přítok krve do vagíny , čímž se zvýší přítok krve do tohoto orgánu , při dostatečném sexuálním vzrušení .

Přípravek Lovegra Vám pomůže navodit orgasmus pouze tehdy, pokud dojde k přiměřenému sexuálnímu dráždění . Pokud žena netrpí poruchami orgasmu , neměla by Lovegru užívat .
Přípravek Lovegra léčí poruchy erekce u žen . Tato porucha je také známá pod pojmem impotence . Jde o poruchu , Kotrla se projevuje tím , že žena nemůže během pohlavního styku dosáhnout orgasmu .

NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK LOVEGRA

Neužívejte Lovegra pokud::

• užíváte léky obsahující nitráty nebo léky schopné uvolňovat oxid dusnatý , jako je např. Isoamyl – nitrit . Tyto přípravky se nejčastěji používají při léčbě anginy pectoris ( bolesti na hrudníku ) . Přípravek Lovegra může závažně zvýšit účinek těchto léků . Pokud takové léky užíváte , vždy to sdělte svému lékaři . Pokud si nejste jisti , vždy se zeptejte lékaře nebo lékárníka.

• máte alergii ( přecitlivělost ) na sildenafil .

• trpíte závažnou srdeční poruchou nebo závažnou poruchou jater.

• jste v nedávné době prodělal cévní mozkovou příhodu ( mrtvici ) , srdeční infarkt , nebo pokud máte trvale nízký nebo vysoký krevní tlak.

• máte vrozenou poruchu sítnice ( jako např. retinitis pigmentosa )

• jste přišli o zrak v důsledku nearteritické přední ischemické neuropatie optického nervu

( NAION ) .

Přípravek Lovegra neužívejte , pokud nemáte více než 18 let!

Léčba osob s poruchou funkce ledvin nebo jater

Pokud máte poruchu jater nebo ledvin , měli byste tuto skutečnost prodiskutovat se svým lékařem. Na základě toho lékař posoudí , zda je nutné dávku přípravku Lovegra upravit.

Vzájemné působení Lovegra s dalšími léky :

Prosím , informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích , které užíváte nebo jste užíval v nedávné době , a to io lécích , které jsou dostupné bez lékařského předpisu .
Přípravek Lovegra může ovlivňovat účinek některých jiných léků , především těch , které jsou určeny k léčení bolesti na hrudníku. V případě náhlých zdravotních problémů byste měli ošetřujícímu lékaři oznámit , že jste užila přípravek Lovegra . Neužívejte Lovegra společně s jinými léky , pokud Vám k tomu nedá Váš ošetřující lékař souhlas. Přípravek Lovegra může způsobit výrazné zvýšení účinku léků obsahujících nitráty a léků schopných uvolňovat oxid dusnatý jako je např. Isoamyl – nitrit , které jsou často používány při léčbě anginy pectoris ( nebo bolesti na hrudi ) . Pokud užíváte takové léky , nesmíte užívat přípravek Lovegra .
Pokud užíváte léky , které patří do skupiny inhibitorů proteáz , např. k léčbě AIDS , doporučí Vám obvykle Váš lékař přípravek Lovegra užívat v maximálním množství 25 mg . Někteří pacienti , kteří užívají alfa – blokátory k léčbě vysokého krevního tlaku nebo potíží s prostatou , mohou zaznamenat závratě nebo motání při vstávání . Toto jsou příznaky posturální hypotenze ,
která se projevuje jako nízký krevní tlak při rychlém sedání nebo vstávání . někteří pacienti
zaznamenali tyto příznaky při užívání Lovegra s alfa – blokátory .

Příznaky :

posturální hypotenze se může nejpravděpodobněji objevit v průběhu 4 hodin po podání sildenafilu . Měl byste pravidelně užívat svou denní dávku alfa – blokátoru , než začnete užívat Lovegra , aby se snížila pravděpodobnost nástupu těchto příznaků . Lékař může začít léčbu přípravkem Lovegra dávkou 25 mg .

 

Užívání přípravku Lovegra s jídlem a pitím

Požití přípravku Lovegra spolu s jídlem , nebo ihned po jídle oddálí nástup účinku přípravku .

 

Řízení a obsluha strojů :

Přípravek Lovegra může způsobit lehký závratě a mírně ovlivnit ostrost vidění . Před řízením motorového vozidla si prověřte účinek přípravku na svůj organismus .

 

JAK SE LOVEGRA UŽÍVÁ ?

Obvyklá dávka přípravku Lovegra je 50 mg – půl tabletky. Nejlepší je užít přípravek Lovegra přibližně 30 minut až jednu hodinu před předpokládaným sexuálním stykem . Tabletu spolkněte celou a zapijte ji douškem vody. Pokud máte pocit , že přípravek Lovegra účinkuje příliš slabě , užijte i druhou polovinu tabletky.

Léčivý a stimulační přípravek Lovegra Vám pomůže dosáhnout orgasmu při dostatečném sexuálním vzrušení .

Lovegra není afrodisiakum . Doba , po které začne Lovegra účinkovat , je u každého člověka odlišná , ale obvykle je tento čas 30 až 60 minut.

Požití přípravku Lovegra s těžkým jídlem mírně oddálí nástup účinku léku .
Požití alkoholu těsně před požitím Lovegra může dočasně zhoršit působení přípravku a oddálit schopnost dosáhnout orgasmu . Abyste dosáhli co možná nejvyššího účinku tohoto přípravku , nepožívejte větší množství alkoholu před požitím Lovegra . Pokud po užití přípravku Lovegra nedosáhnete orgasmu nebo je orgasmus nedostatečný , poraďte se o dalším postupu a užívání Lovegra se svým lékařem .

Neužívejte více než jednu tabletu přípravku Lovegra denně.

Co dělat , pokud jste užili více přípravku Lovegra , než jste měl :

Dávka vyšší než 100 mg nezvyšuje účinnost Lovegra , ale naopak , může dojít ke zvýšenému výskytu nežádoucích účinků nebo k jejich prohloubení . Neužívejte více tablet , než Vám bylo lékařem doporučeno. Vyhledejte svého lékaře, pokud užijete větší dávku Lovegra než jste měli.

Recenze

Napsat recenzi

Lovegra

Lovegra

Přípravek Lovegra je lék ze skupiny , která se jmenuje “ inhibitory fosfodiesterázy typu 5 “ .

POČET BALENÍ POČET TABLET CENA
1 4 460 Kč
2 8 760 Kč
3 12 1050 Kč
4 16 1160 Kč
5 20 1400 Kč
10 40 2700 Kč